ANİMASYON

  1. Ana sayfa
  2. İnternet Reklamcılığı
  3. Makale detayı
ANİMASYON

Animasyon, üretim yöntemlerinin ve kullanım alanının çeşitliliği sebebiyle kalıba sokulması zor bir sanat dalıdır. Ancak bu sanatı genel itibari ile iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

1- Hareket ve görüntü oluşturmak için kullanılan teknikler açısından
2- Bir anlatım şekli olarak

Teknik açıdan ele alındığında, animasyon ya da “canlandırma” sanatının esasında her materyali anlatım aracı olarak kullanabildiğini görürüz. Ancak bugün animasyon üretiminde ağırlıklı olarak kullanılan başlıca teknikler ve yöntemler şunlardır:

Cel/Geleneksel 2B Animasyon

Geleneksel ya da 2 boyutlu animasyon olarak da adlandırılan bu teknik, hareketin kağıt üzerine kare kare çizilerek transparan asetatlara aktarılmasından dolayı “cel” animasyon olarak bilinir.

Günümüzde artık “cel” ya da kağıt yerine çizimler bilgisayar ortamında yapılabilmekte ve renklendirilmektedir. Ancak animasyonun temel prensipleri bu yol ile, kare kare tasarlanarak belirlendiği için çağımızda temel animasyon eğitiminde yer sahibidir.

Bu tekniğe örneğin Triplettes de Belleville filmi gösterilebilir.

Cut-out animasyon

Karakterlerin ve objelerin parçalarının ayrı ayrı hareket ettirilmesi tekniğine verilen isimdir: değişik estetik stillere adapte olabilen bu tür, alışılmış 2B animasyona göre daha hızlı üretilebilmesi bakımından pek çok televizyon dizisinde tercih edilen bir teknik olmuştur.

Bu teknikle üretilmiş işlere örneğin George Dunning’in yönettiği Yellow Submarine filmi, Romain Segaud’nun yönettiği “Bip Bip” isimli video klip ve İmira animasyon stüdyosunun üretmiş olduğu “Lucky Fred” isimli çizgi film dizisi gösterilebilir.

Stop Motion

Kukla animasyon olarak da adlandırılan bu teknikte esasında kukla dışında çok çeşitli materyel ve objeler kullanmak mümkündür. Bu teknikte hareket ettirilmek istenilen nesne her karede ufak değişikliklerle arka arkaya fotoğraflanır.

Rotoskopi

Animasyonun ilk senelerinden beri uygulanmakta olan bu yöntemde hareket, gerçek aktörlerin görüntüsünün üzerine çizim yapılarak üretilir. Hem görsel efektler hem de animasyon filmlerinde kullanılan yöntem

3B Animasyon

Objelerin, mekanların ve efektlerin bütünüyle bilgisayar ortamında, 3B koordinat sisteminde matematiksel olarak tanımlanarak oluşturulması ve hareket ettirilmesi olarak özetlenebilir. Bu yöntemle hyper-gerçekçi görüntülerin beraberinde stilize bir estetik de oluşturulabilir. Özel efektlerde ve simülasyonlarda da tercih edilen bu teknik, modelleme, dokulama, iskelet yaratımı vb. Gibi pek çok kısımdan oluşur ve her bir aşaması değişik bir uzmanlık alanıdır. Blue Sky stüdyolarının üretmiş olduğu Ice Age serisi bütünüyle 3B animasyon yöntemi ile üretilmiş bir filmken, The Hobbit: An Unexpected Journey’de karma bir kullanım söz konusudur.

Motion Capture

Gerçek aktörlerin hareketlerinin 3 boyutlu iskelet sistemine aktarılmasına verilen isimdir. Bu yöntemle, aktörün iskelet sistemi üstündeki belirli noktalara yerleştirilen sensörler hareket bilgisini oluşturur ve istenilen 3 boyutlu bir modelde tekrarı sağlanır.

Prosedürel Animasyon

Bir script ile yapılan modelleme, kaplama ya da animasyona verilen isimdir. Video oyunlarında ve görsel efektlerde ağırlıklı olarak kullanılan bu yolla, animasyon üretim süreci otomatikleştirilir. Prosedürel animasyon yapmak, hem yazılım yöntemleri hem de sanat alanında uzmanlık gerektirir.

Bu yöntemlerin her birinin kendisine özgü bir üretim süreci ve önceliği vardır. Her birinde ayrı beceriler öne çıkmaktadır. Ancak bütün yöntemlerin temelinde görsel (ve hatta işitsel) kompozisyon bilgisi, zaman bazlı medyayı anlayabilme ve elbette hareket yaratma – tasarlama yeteneği yatar.

Kullanım & İstihdam alanları

Animasyon bugün pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

Reklam
Tanıtım
Müzik klipleri
Canlandırma filmi
Gerçek zamanli film (görsel efekt ya da anime karakter olarak)
Dijital oyun
İnteraktif medya
Uçuş vb. Teknik simülasyonlar
Mimari ve proje uygulama görselleştirmeleri
Müzik, dans ve performans sanatları
Yerleştirmeler
Animasyon bölümü mezunlarının kendilerini geliştirilebilmeleri oranında çalışabileceği pek çok alan vardır:

Animasyon yapımcılığı,
Yönetmenlik,
Animasyon Yönetmenliği,
Karakter Animatörlüğü
Konsept Tasarımı
Layout (Geri Plan) Tasarımı
Karakter Tasarımı
Storyboard
Oyun Tasarımı
3D modellemesi
Rig uzmanı
Render uzmanı
Görsel efekt uzmanı (motion track&capture sanatçısı – 3d modellemeci – animatör – compositing sanatçısı…)
Yazılımcı (interaktif ve prosedürel animasyonlar için)
Stereografik 3D uzmanı

  • Paylaş:

savaş aldemir

Yazardan beri: Eylül 23, 2020