İnternet Reklamcılığı

  1. Ana sayfa
  2. İnternet Reklamcılığı
MÜZİK ARAÇLARI

Çalgılar

Dünyada pek çok çalgı kullanılmaktadır. Çeşitleri bu kadar çok olmasına rağmen dayandıkları ilkeler çok azdır. Biçimleri değişiktir. Çeşitli maddelerden yapılmışlardır. Çeşitli şekillerde çalınır ama hepsinde de se...

MÜZİK SESİ KAYNAKLARI

Ses Spektrumları

Çalgılar, basit sesleri değil müzik sesi denilen birçok basit sesten meydana gelen ses kümelerini oluşturur. Böyle bir sesin osiloskoptaki görüntüsünün basit sesin sinüs eğrisinden çok daha karışık olduğunu biliyoruz....

MÜZİK VE SES

Fiziksel Olarak Ses

Fiziksel olarak ses, insan sesi ve enstrüman sesi olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. İnsan sesi, diyaframdaki ve akciğerlerdeki havanın basınçla ses tellerine itilmesi ve buradaki ses tellerinin titreşmesi sonucu oluşur...

SESİN OLUŞUMU

Uyarıcı Etkenin Oluşumu

Kulağı uyaran etkenler, her zaman yinelenen bir hareket sonucu oluşur. Bir cismin konumunun, bir referans cismine veya noktasına göre değişmesine hareket denir. Hareket ne kadar karışıksa o hareketin sonucu olarak olu...

AMBALAJ ÜZERİ DÜZENLEME

AMBALAJ ÜZERİ TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Ürünün korunmasını sağlayan, tüketicileri üzerindeki marka ve etiket bilgileri ile bilgilendiren ve üreticilerle perakendeci kurumlar açısından taşıma, d...

WORDPRESS

WordPress,  lisanslı,  ve  kullanılarak yazılmış bir kişisel yayın sistemidir. B2/cafelog projesinin resmi devamı kabul edilir. Wordpress bir CMS (Content Management System / İçerik Yönetim Sistemi)'dir. Bu niteliği ile sadece makale yazma ve düzenleme veya blog si...

ANİMASYON

Animasyon, üretim yöntemlerinin ve kullanım alanının çeşitliliği sebebiyle kalıba sokulması zor bir sanat dalıdır. Ancak bu sanatı genel itibari ile iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

1- Hareket ve görüntü oluşturmak ...