GRAFİK VE FOTOĞRAF

 1. Ana sayfa
 2. 3D Tasarımlar
 3. Makale detayı
GRAFİK VE FOTOĞRAF

Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna  tekrar eden en küçük parçasına raport denmektedir. Raportlama ise desen üzerindeki motiflerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, büyüklüğü, renk sıralamaları ve gruplaşmaları, biçim dengesizliklerinin ortadan kaldırılarak farklı şekillerde düzenlenmesi işlemidir.

Bir desenin metraj üretim aşamasına geçebilmesi için raportlanması gerekmektedir. Aksi hâlde tasarımı estetik değer taşısa da üretimde kullanılamadığından bir anlam ifade etmez. Raportlama işlemine başlamadan önce desenin basılacağı makine (rotasyon, film druck vb.), baskıda kullanılacak boyar madde grubu ve makinenin çalışabildiği en fazla renk sayısı bilinmelidir. Makine belirlendikten sonra şablon ölçüleri dikkate alınarak birim raport ölçüleri belirlenir. Birim raport ölçüleri şablon ölçülerinin tam sayıya bölünebilir ast katları olmalıdır. Örneğin; rotasyon şablonlar genelde 64 cm ebatlarında olduğundan birim raport ölçüsü 64 sayısının bölünebilir ast katları dikkate alınarak belirlenmelidir.

Tasarımcı, raport tekniklerini bu bilgileri dikkate alarak doğru biçimde uygulayabilmelidir. Ambalaj kâğıdı tasarımı süreci ancak raportlamadan sonra tamamlanmış olur.

Kullanılan raport çeşitleri şunlardır:

 • Tam veya düz
  • Yarım veya soter raport
  • Diyagonal veya üslup raport
  • Çevirme raport
  • Kapaklama raportraport

Düz (Tam) Raport Sistemi ve Özellikleri

Uygulaması en kolay olan raportlama şeklidir. Kâğıdın su yönünde, desen motiflerinin dik açı yapacak şekilde tekrarı ile elde edilen raport sistemidir. Genellikle yol oluşturmayacak desenlerde tercih edilir.

Düz (Tam) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

Desen raportlama işlemine başlamadan önce kullanım yeri, kâğıdın cinsi ve baskı yapılacak tekniğe göre desen motifi hazırlanır. Raportlama için desen motifi, resim işleme programı ya da grafik tasarım programları kullanılarak hazırlanır. Resim işleme programı veya grafik programlarından (Freehand, Illustrator, Corel Draw) biri kullanılarak hazırlanan motifler, yine aynı programdaki renklendirme araçları kullanılarak renklendirilir. Renklendirme kullanılacak baskı tekniğine göre yapılmalıdır. CMYK ve spot renkler kullanılarak desenler renklendirilir (Programlara göre renklendirme işlemleri için Bilgisayar Destekli Tasarım dersinin modüllerini inceleyiniz.).

Kullandığınız programda yapılacak baskının büyüklüğünde yeni bir doküman açarak işe başlayabilirsiniz. Açılan bu dosyada önce akslar çizilir. Önce çalışma dosyasında cetvel görünür duruma getirilir. Bunun için Ctrl+R kısa yolu ya da Wiev>Show Rules komutu kullanılır. Kare seçim aracı seçili durumdayken cetvelin kenarından tutup 1-2 cm kadar çekilerek kılavuz çizgileri oluşturulur. Bu işlem hem “x” hem de “y” yönünde yapılır.

Kılavuz çizgilerindeki sıfır noktası hizasına aks çizgileri çizilir. Çizilen aks çizgisi diğer köşelere de yerleştirilmek üzere kopya edilir. Kopyalanan aks, raport alanı kadar yatay yönde ileriye doğru atılır. Bunun için de position kısmında “x” yönünde kaç cm öteleneceği belirtilir. Böylece tam raporttaki ilk iki aksın çizimi tamamlanır.

Diğer iki aksın çizimi için bu kez çizimi tamamlanan iki seçim aracıyla seçili duruma getirilir. “y” yönünde kaç cm öteleneceği pozition kısmına yazılarak “y” yönünde ötelenir. Böylece aks çizimi tamamlanmış olur.

Aks çizimi tamamlandıktan sonra motifin alan içinde homojen olarak yerleştirilmesi işlemine başlanır. Kenarlardaki yerleşimi görmek için alan içinden seçim yapılarak karşı kenarlara taşınır. Böylece kenardaki motiflerin birbirine olan yakınlık ve uzaklıkları takip edilir. Böylece motiflerin üst üste gelme sorunu önceden çözülmüş olur. Bu işlem bir anlamda kenar kontrolüdür.

Raportlama işlemi bittikten sonra deseni bilgisayar ortamında teksir ederek genel görünüm de kontrol edilebilir. Bunun için çalıştığımız dosyanın sayfa ölçülerine ilave yapmamız gereklidir. Sayfa ölçüleri, raport ölçülerinden istenildiği kadar büyütülür. Sadece raport alanı seçili duruma getirilir. Yatayda ve dikeyde çoğaltılması gerektiği kadar çoğaltılır. Deseni çoğalttırken aksların üst üste gelerek çakışmasına dikkat ediniz. Yatay ve dikey çoğaltma işleminde aksların üst üste gelmesine dikkat etmelisiniz.

DESENİ YARIM (SOTER) RAPORT SİSTEMİNE GÖRE ÇİZME

Yarım (Soter) Raport Sistemi ve Özellikleri

Birim raport karesinin bir yöne doğru 1/2 oranında, diğer yöne doğru ise dik açı yapacak şekilde sıralanması ile oluşan raport sistemidir. Bir raport karesi altı akstan meydana gelir. Düz raporttaki gibi dört köşe aksı, buna ilave olarak da tam ortada iki aks daha vardır yani desen bir yönde düz raport sistemine uygun giderken diğer yönde 1/2 kayarak kumaş üzerine yerleşir. Kayma birim raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Genellikle  büyük  hacimli   desenlerde   uygulanır.   İşletmelerde   sıkça   tercih  edilen raportlama tekniklerinden biridir. Bu raport sistemi motif tekrarının daha aralıklı sıralanmasını sağlar.

Yarım (Soter) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

Yarım (soter) raport sistemine göre desen şu şekilde uygulanır:

 • Birim raport ölçüleri
  • Milimetrik kâğıt yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir.
  belirlenir.

Daha sonra raportun tam ortasından karşılıklı iki aks daha alınır. Toplamda altı adet aks alınmış olur. Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir (A, B aksları ile E, F aksları üst üste getirilir.). Daha sonra desen bir yönde 1/2 oranında kayarak ilerleyeceğinden çapraz akslar üst üste getirilir. (A, C ile D, F – B, D ile C, E aksları üst üste getirilir.). Akslar oturtulurken dikkat edilmelidir. Yapılacak bir hata desende kaymalara neden olacaktır.

Yarım (soter) raportlamada şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Desende  raport  dışına  taşan  motiflerde  düzenlemeler  yapılır.  Bu   düzenleme sırasında desenin karakterini bozmadan ilave motifler kullanılabildiği gibi çıkarmalar da yapılabilir (Hazır bir desen raportlanacak ise aynı düzenlemeler o desen için de yapılır.).
 • Bu düzenleme yapılırken desenin genel yapısını bozmamaya  dikkat  edilmelidir. Yanlardan taşan motifler raport tekrarında enine doğru 1/2 oranında kayma olacağı dikkate alınarak doğru köşeye taşınmalıdır. A ile C aksları yanından taşan motif D ile F aksları arasına birine dik taşınacağı unutulmamalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra birim raport hazır duruma getirilir.

savaş aldemir

Yazardan beri: Eylül 23, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*