İş ve Yönetim

  1. Ana sayfa
  2. İş & Yönetim
  3. Makale detayı
İş ve Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) etkileşimi, üretkenliği ve iş değerini desteklemek üzere işe alım, eğitim, bordro, ücretlendirme ve performans yönetimi gibi insan kaynakları (İK) departmanlarının geleneksel yönetim işlevlerini fırsatlara dönüştürür. HCM iş gücüne iş yapmanın maliyeti dışında da anlam atfeder. İş gücü, diğer varlıklar gibi, stratejik yatırım ve yönetim sayesinde değeri en yüksek düzeye çıkarılabilecek temel bir iş varlığıdır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI

HCM terimi hem iş stratejisi hem de bu stratejiyi uygulamak için kullanılan diğer teknolojiler ve modern BT uygulama yazılımları seti anlamına gelebilir. Zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da İK, İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri ince ayrımlarla tanımlanır:

Gösterdiği olağanüstü büyüme sayesinde e-ticaret, giderek daha değerli ve hatta hayati bir araç haline gelirken işletmelere şu olanakları sağlar:

•          İK: İşe alma, iş ve pozisyon yönetimi, genel İK uyumluluğu ve raporlama dahil olmak üzere bir dizi geleneksel çalışan yönetimi işlevini ifade eder.

•          HCM: Aynı süreçleri kapsamakla birlikte iş gücü ödüllerini ve yetenek ve iş gücü yönetimini de içerir.

•          Yetenek yönetimi: Yetenek yaşam döngüsü boyunca stratejik yetenek yönetimi ile ilgilidir. Kaynak bulma ve adayları işe almayı, hedef ve performans yönetimini, eğitim ve kariyer gelişimini, yetenek incelemesini ve yedekleme yönetimini içerir.

•             İş gücü ödülleri: Ücretlendirme, yan haklar veya bordro gibi maddi ya da maddi olmayan ödülleri yönetmekten sorumlu tüm İK işlevlerini ifade eder.

•          İş gücü yönetimi: Zaman ve iş gücü ve izin yönetimi dahil olmak üzere pozitif ve negatif zaman yönetimi ile ilgili tüm İK işlevlerini kapsar.

•          İK Yönetim Sistemi: Çalışan yaşam döngüsü boyunca İK süreçlerini destekleyen ve otomatikleştiren bir dizi uygulama yazılımı ve diğer teknolojileri ifade eder. HCM ve İK Yönetim Sistemi terimleri sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılsa da HCM için özellikle çalışan yönetimi konusunda stratejik yaklaşım önemlidir.

•          İK Bilgi Sistemi: Orijinal olarak idari çalışan kayıtlarının tutulmasını ifade eder. Bunun yerine büyük ölçüde İK Yönetim Sistemi terimi kullanılmaktadır. Uygulamada İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri neredeyse her zaman birbirinin yerine kullanılabilir.

GÜÇLÜ BİR HCM ÇÖZÜMÜNÜN TEMEL AVANTAJLARI

Yetenekleri Cezbedin ve Bünyenizde Tutun         

•          Hızlı bir şekilde kaynak bularak ve doğru adayları işe alarak işe alma hızını ve kalitesini artırın. Çalışanların motive edilmesine yardımcı olan iş-yaşam çözümleri ile etkileşimi artırın ve üstün bir çalışan deneyimi sunun.

•          Profesyonel eğitim ve gelişme fırsatları sağlayarak yetenekleri bünyenizde tutun ve geliştirin.

•          Liderlik ve diğer anahtar rollerde proaktif olarak yedekleme planlaması gerçekleştirerek basamak gücünü artırın.

İş Gücü Yönetimini ve Harcamaları Optimize Edin          

•          Doğru bir maddi ve maddi olmayan ödül karışımı tahsis ederek ücretlendirmeyi farklılaştırın.

•          Zaman ve iş gücünü, programlamayı ve ilgili giderleri yönetin.

•          Belirli projeler ve diğer maliyetler için giderleri koruyun.

•          Performans bazlı ödeme kültürü oluşturun.

Değişime Çeviklikle Yanıt Verin     

•          Çalışan stratejisini iş stratejisi ile uyumlu hale getirin.

•          Güçlü öngörüler ile iş gücü kaybını tahmin edin.

•          İş gücünü hızlı bir şekilde organizasyon değişikliklerine göre ayarlayın.

•          İK süreçlerini, benzersiz ihtiyaçları hesaba katacak şekilde özelleştirin.

İK Operasyonlarını Kolaylaştırın    

•          Ayrı İK Yönetim Sistemi süreçlerini konsolide edin.

•          Daha akıllı iş gücü kararları için analitikten yararlanın.

•          Küresel ve yerel olarak manuel süreçleri otomatikleştirin.

•          Self servis ile İK süreçlerini hızlandırın.

HCM ÇÖZÜMLERİNİN FONKSİYONEL BİLEŞENLERİ

Küresel İK        Tek bir genel kayıt sistemi ile tüm iş gücünüzü yönetin ve İK Bilgi Sistemlerinizi basitleştirin.

•          Çalışan yaşam döngüsü: 200’den fazla ülke ve yargı bölgesi için yerelleştirmeler ile hem tam zamanlı hem sözleşmeli tüm çalışanlar için işe almadan emekliliğe kadar süreci yönetin.

•          Stratejik İK: Tek bir çözümle kişisel ve istihdam bilgilerini takip edin, iş yapıları oluşturun, çalışan belgelerini yönetin ve performans ve kayıp tahmini yapın.

•          İK servis sunumu: Her cihazdan yönetici ve çalışan self servis olanağı sunun ve hassas İK vakaları için İK Yardım Masası sağlayın.

•          Çalışan katılımı: Zindelik, rekabet, gönüllülük ve kişisel marka oluşturma araçları ile çalışanlarınızı motive edin.

•          Uyumluluk zorluğunu azaltma: Olay raporlama yoluyla durumu ve güvenliği iyileştirin ve dolandırıcılık tespiti ve otonom güvenlik sayesinde verilerinizi koruma altına alın.

Talent Management  Organizasyonların etkin kaynak bulma ve işe alımdan yeni çalışanları işe başlatmaya, hedef ve performans yönetimine, performans ödüllendirmeye, sürekli eğitim olanağı sağlamaya, kariyer geliştirmeye ve en iyi yedekler için yetenek incelemelerini ve planlamaları gerçekleştirmeye kadar tüm yetenek yaşam döngüsünü yönetmesini ve aynı zamanda çalışan katılımını sürdürmesini sağlayın.

•          Yetenek kazanımı: İnovatif teknolojilerden yararlanarak cazip bir aday merkezli deneyim sunun ve adayları en uygun işlerle eşleştirin.

•          Performans yönetimi: Performansı optimize etmek için bireysel hedefleri iş hedefleri ile uyumlu hale getirin ve sık denetim noktaları ile çalışanları destekleyin.

•          Kariyer gelişimi: Çalışanları kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için kariyer fırsatlarını belirleyin ve bir geliştirme planı hazırlayın.

•          Yetenek incelemesi ve yedekleme yönetimi: Makro-organizasyonel yetenek eğilimlerini değerlendirin ve liderlik ve diğer kritik rollere ilişkin gelecekteki ihtiyaçlara yönelik proaktif planlama yapın.

          Eğitim: Modern iş gücünün eğitim taleplerini karşılayın ve çalışanların güncel becerilere sahip olmasını sağlayın. Özelleştirilmiş eğitim deneyimi sağlamak için gömülü zekadan yararlanın.

Workforce Management       Tüm çalışanlarınız için küresel olarak iş gücü maliyetlerini kontrol edin, manuel süreçleri azaltın ve uyumluluk sürecini basitleştirin.

•          Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişkin analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim aktiviteleridir.

•          Toplam ücretlendirme: Yöneticilere, müdürlere ve çalışanlara ilişkin tüm ücretlendirme faaliyetleri konusunda ayrıntılı öngörüler.

•          Performans bazlı ödeme: Ücretlendirme hesaplamalarında performans derecelendirmelerinden, hedef başarısından ve diğer metriklerden yararlanın.

Workforce Rewards   Farklılaştırılan bir iş gücü ödülleri stratejisi ile doğru yetenekleri cezbedip bünyenizde tutun ve değeri destekleyin. Modern ve inovatif teknolojiden yararlanarak bordro ve ücretlendirme doğruluğunu en yüksek düzeye çıkarın.

•          Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişkin analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim aktiviteleridir.

•          Yan Haklar: Benzersiz iş ihtiyaçlarına uyarlanan esnek yan hak programı seçenekleri sunun.

•          Bordro: Doğru bordro, vergi raporlama ve yönetmelik kuralları sunarak uyumluluğu destekleyin ve bordroya işleyin.

savaş aldemir

Yazardan beri: Eylül 23, 2020