PHP

  1. Ana sayfa
  2. PHP
  3. Makale detayı
PHP

PHP (özyinelemeli kısaltma PHP: Hypertext Preprocessor), özellikle web geliştirme için uygun olan ve HTML’ye gömülebilen, yaygın olarak kullanılan, açık kaynaklı, genel amaçlı bir betik dilidir.

Güzel, ama bu ne anlama geliyor? Bir örnek:

Örnek 1 Giriş örneği


<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Example</title>
    </head>
    <body>
 
        <?php
            echo “Hi, I’m a PHP script!”;
        ?>
 
    </body>
</html>

HTML çıkışı için (C veya Perl’de görüldüğü gibi) çok sayıda komut yerine, PHP sayfaları “bir şey” yapan gömülü kod içeren HTML içerir (bu durumda “Merhaba, ben bir PHP betiğiyim!” Çıktısı). PHP kodu, özel başlangıç ​​ve bitiş işlem talimatlarında bulunur <?phpve?> “PHP moduna” girip çıkmanıza izin verir.

PHP’yi istemci tarafı JavaScript gibi bir şeyden ayıran şey, kodun sunucuda çalıştırılması ve daha sonra istemciye gönderilen HTML oluşturmasıdır. İstemci, bu komut dosyasını çalıştırmanın sonuçlarını alacak, ancak temeldeki kodun ne olduğunu bilemeyecektir. Hatta web sunucunuzu, tüm HTML dosyalarınızı PHP ile işleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz ve bu durumda, kullanıcıların sizin elinizde ne olduğunu anlamalarının hiçbir yolu yoktur.

PHP’yi kullanmanın en iyi yanı, yeni başlayanlar için son derece basit olması, ancak profesyonel bir programcı için birçok gelişmiş özellik sunmasıdır. PHP’nin özelliklerinin uzun listesini okumaktan korkmayın. Kısa sürede başlayabilir ve birkaç saat içinde basit komut dosyaları yazmaya başlayabilirsiniz.

HTML’den Kaçış

Bir çift açılış ve kapanış etiketi dışındaki her şey PHP ayrıştırıcısı tarafından yok sayılır ve bu da PHP dosyalarının karışık içeriğe sahip olmasına izin verir. Bu, PHP’nin HTML belgelerine gömülmesine izin verir, örneğin şablonlar oluşturmak için.

<p>This is going to be ignored by PHP and displayed by the browser.</p>
<?php echo ‘While this is going to be parsed.’; ?>
<p>This will also be ignored by PHP and displayed by the browser.</p>

Bu beklendiği gibi çalışır, çünkü PHP yorumlayıcısı?> Kapanış etiketlerine çarptığında, bir koşullu ifadenin ortasında olmadıkça başka bir açılış etiketine çarpana kadar bulduğu her şeyi (hemen ardından gelen satırsonu hariç – komut ayrımına bakın ) çıktı vermeye başlar. bu durumda tercüman neyin atlanacağına karar vermeden önce şartın sonucunu belirleyecektir. Sonraki örneğe bakın.

Koşullu yapıları kullanma

Örnek 1 Koşulları kullanarak gelişmiş çıkış


<?php if ($expression == true): ?>
  This will show if the expression is true.
<?php else: ?>
  Otherwise this will show.
<?php endif; ?>

Bu örnekte, PHP, PHP açma / kapama etiketlerinin dışında olsalar bile, koşulun karşılanmadığı blokları atlayacaktır; PHP yorumlayıcı karşılanmayan bir koşulda bulunan blokların üzerinden atlayacağından, PHP bunları koşula göre atlar.

Büyük metin bloklarının çıktısını almak için, PHP ayrıştırma modundan çıkmak genellikle tüm metni yankı veya yazdırma yoluyla göndermekten daha etkilidir .

PHP 5’te, PHP’nin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak PHP’de beş farklı açma ve kapama etiketi çifti bulunur. Bunlardan ikisi <?php ?>ve <script language=”php”> </script>her zaman mevcuttur. Ayrıca, <?= ?>PHP 5.4.0 ve sonrasında her zaman mevcut olan kısa yankı etiketi de vardır .

Diğer ikisi kısa etiketler ve ASP tarzı etiketlerdir. Bu nedenle, bazı kişiler kısa etiketleri ve ASP stili etiketleri uygun bulurken , bunlar daha az taşınabilirdir ve genellikle önerilmez.


Not :
 
Ayrıca, PHP’yi XML veya XHTML içine gömüyorsanız, standartlarla uyumlu kalmak için <? Php?> Etiketlerini kullanmanız gerekeceğini unutmayın.

PHP 7, ASP etiketleri ve <script language=”php”>etiketleri desteğini kaldırır . Bu nedenle, uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak için sadece

<?php ?>ve <?= ?>PHP kodunu yazarken kullanmanızı öneririz .

Örnek 2 – PHP Açılış ve Kapanış Etiketleri


1.  <?php echo ‘if you want to serve PHP code in XHTML or XML documents,
                use these tags’; ?>
 
2.  You can use the short echo tag to <?= ‘print this string’ ?>.
    It’s always enabled in PHP 5.4.0 and later, and is equivalent to
    <?php echo ‘print this string’ ?>.
 
3.  <? echo ‘this code is within short tags, but will only work ‘.
            ‘if short_open_tag is enabled’; ?>
 
4.  <script language=”php”>
        echo ‘some editors (like FrontPage) don\’t
              like processing instructions within these tags’;
    </script>
    This syntax is removed in PHP 7.0.0.
 
5.  <% echo ‘You may optionally use ASP-style tags’; %>
    Code within these tags <%= $variable; %> is a shortcut for this code <% echo $variable; %>
    Both of these syntaxes are removed in PHP 7.0.0.

Kısa etiketler (örnek üç) yalnızca short_open_tag php.ini yapılandırma dosyası yönergesi aracılığıyla etkinleştirildiklerinde veya PHP –enable-short-tags seçeneğiyle yapılandırıldıysa kullanılabilir .

ASP stil etiketleri (örnek beş) yalnızca asp_tags php.ini yapılandırma dosyası yönergesi aracılığıyla etkinleştirildiklerinde ve PHP 7.0.0’da kaldırıldıklarında kullanılabilirler.

 
Not :
 
Kısa etiketler hedef sunucuda desteklenmeyebileceğinden, kontrolünüz altında olmayan PHP sunucularında yeniden dağıtılması veya dağıtılması amaçlanan uygulamalar veya kitaplıklar geliştirirken kısa etiket kullanmaktan kaçınılmalıdır. Taşınabilir, yeniden dağıtılabilir kod için kısa etiketler kullanmadığınızdan emin olun.
 
Not :
 
PHP 5.2 ve önceki sürümlerde, ayrıştırıcı <?phpaçılış etiketinin bir dosyadaki tek şey olmasına izin vermez . Açılış etiketinden sonra bir veya daha fazla boşluk karakteri olması koşuluyla PHP 5.3’ten itibaren buna izin verilmektedir.
Not :
 
PHP 5.4’ten başlayarak, kısa yankı etiketi <?=, short_open_tag ayarından bağımsız olarak her zaman tanınır ve geçerlidir .

Quickfur’da Quickfur dot ath dot cx


When the documentation says that the PHP parser ignores everything outside the <?php … ?> tags, it means literally EVERYTHING. Including things you normally wouldn’t consider “valid”, such as the following:
 
<html><body>
<p<?php if ($highlight): ?> class=”highlight”<?php endif;?>>This is a paragraph.</p>
</body></html>
 
Notice how the PHP code is embedded in the middle of an HTML opening tag. The PHP parser doesn’t care that it’s in the middle of an opening tag, and doesn’t require that it be closed. It also doesn’t care that after the closing ?> tag is the end of the HTML opening tag. So, if $highlight is true, then the output will be:
 
<html><body>
<p class=”highlight”>This is a paragraph.</p>
</body></html>
 
Otherwise, it will be:
 
<html><body>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

3davidhcefx


 
When the PHP interpreter hits the ?> closing tags, it WON’T output right away if it’s inside of a conditional statement:
(no matter if it’s an Alternative Syntax or not)
 
<html>
<?php
$a = 1;
$b = 2;
if ($a === 1) {
    if ($b == 2) {
        ?><head></head><?php
    } else {
        ?><body></body><?php
    }
}
?>
</html>
 
This would output `<html><head></head></html>`.
Aside from conditional statements, the PHP interpreter also skip over functions! What a surprise!
 
<html>
<?php
function show($a) {
    ?>
    <a href=”https://www.<?php echo $a ?>.com”>
    Link
    </a>
    <?php
}
?>
<body>
    <?php show(“google”) ?>
</body>
</html>
 
This gives `<html><body><a href=”https://www.google.com”>Link</a></body></html>`.
These really confused me, because at first I thought it would output any HTML code right away, except for Alternative Syntaxes (https://www.php.net/manual/en/control-structures.alternative-syntax.php). There are more strange cases than I thought.

gmail nokta com’da ravenswd


One aspect of PHP that you need to be careful of, is that ?> will drop you out of PHP code and into HTML even if it appears inside a // comment. (This does not apply to /* */ comments.) This can lead to unexpected results. For example, take this line:
 
<?php
  $file_contents  = ‘<?php die(); ?>’ . “\n”;
?>
 
If you try to remove it by turning it into a comment, you get this:
 
<?php
//  $file_contents  = ‘<?php die(); ?>’ . “\n”;
?>
 
Which results in ‘ . “\n”; (and whatever is in the lines following it) to be output to your HTML page.
 
The cure is to either comment it out using /* */ tags, or re-write the line as:
 
<?php
  $file_contents  = ‘<‘ . ‘?php die(); ?’ . ‘>’ . “\n”;
?>

gmail dot com’da sgurukrupa


Although not specifically pointed out in the main text, escaping from HTML also applies to other control statements:
 
<?php for ($i = 0; $i < 5; ++$i): ?>
Hello, there!
<?php endfor; ?>
 
When the above code snippet is executed we get the following output:
 
Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!

gmail dot com şirketinde anisgazig


Version of  7.0.0,3 tags are available in php.
1.long form tag (<?php ?>)
2.short echo tag(<?= ?>)
3.short_open_tag(? ?)
You can use short_open_tag when you start xml with php.

hotmail dot com’da snor_007


Playing around with different open and close tags I discovered you can actually mix different style open/close tags
 
some examples
 
<%
//your php code here
?>
 
or
 
<script language=”php”>
//php code here
%

gmail dot com şirketinde anisgazig


In php there are 3 types of comments
1.single line c++ style comment(//)
2.single line Unix shell stype comment(#)
3.multi line c style comment(/*/)
 
single or multi line comment comes to the end of the line or come first to the current block of php code.
 
HTML code will be printed after //…?> or #…?>
closing tag breaks the php mode and return to html mode.
 
different comments in different tags:
===================================
<H1>Standard tag: <?php //echo ” standard tag”; ?>single line c++ style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Standard tag:single line c++ style comment'</p>
 
<H1>Standard tag: <?php # echo ” standard tag”; ?>single line unix shell style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Standard tag:single line unix shell style comment'</p>
 
<H1>Standard tag: <?php /*echo ” standard tag”; */?>multi line c style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Standard tag:multi line c style comment'</p>
 
  <H1>short echo tag: <?= // ” short echo tag”; ?>single line c++ style comment</H1>
<p>The header above will break php mode show a unexpected syntex error'</p>
 
  <H1>short echo tag: <?= #  ” short echo tag”; ?>single line c++ style comment</H1>
<p>The header above will break php mode show a unexpected syntex error'</p>
 
  <H1>short echo tag: <?= /*echo ” short echo tag”*/ ; ?>multiple  line c style comment</H1>
<p>The header above will break php mode show a unexpected syntex error'</p>
 
<H1>Short tag: <? //echo ” short tag”;?>single line c++ style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Short tag:single line c++ style comment'</p>
 
  <H1>Short tag: <? #echo ” short tag”;?>single line unix shell style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Short tag:single line unix shell style comment'</p>
 
   <H1>Short tag: <? /* echo ” short tag”;*/?>multi line c style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Short tag:multi line c style comment'</p>
 
    <H1>Script tag: <script language=”php”> // echo ” script tag”;</script>single line c++ style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Script tag:single line c++ style comment'</p>
 
    <H1>Script tag: <script language=”php”> /* echo ” script tag”;*/</script>multi line c style comment</H1>
<p>The header above will break php mode and return html mode and show  ‘Script tag:multi line c style comment'</p>
 
    <H1>Script tag: <script language=”php”> # echo ” script tag”;</script>single line unix shell style comment</H1>
<p>The header above will not break php mode </p>

PHP ne yapabilir?

Herhangi bir şey. PHP temel olarak sunucu tarafı komut dosyası oluşturmaya odaklanmıştır, bu nedenle form verilerini toplamak, dinamik sayfa içeriği oluşturmak veya tanımlama bilgileri göndermek ve almak gibi herhangi bir CGI programının yapabileceği her şeyi yapabilirsiniz. Ancak PHP çok daha fazlasını yapabilir.

PHP betiklerinin kullanıldığı üç ana alan vardır.

  • Sunucu tarafı komut dosyası. Bu, PHP için en geleneksel ve ana hedef alandır. Bunun çalışması için üç şeye ihtiyacınız var: PHP ayrıştırıcısı (CGI veya sunucu modülü), bir web sunucusu ve bir web tarayıcısı. Web sunucusunu bağlı bir PHP kurulumuyla çalıştırmanız gerekir. PHP program çıktısına bir web tarayıcısı ile, PHP sayfasını sunucu üzerinden görüntüleyerek erişebilirsiniz. Sadece PHP programlamayı deniyorsanız, bunların tümü ev makinenizde çalışabilir. Daha fazla bilgi için kurulum talimatları bölümüne bakın.
  • Komut satırı komut dosyası oluşturma. Herhangi bir sunucu veya tarayıcı olmadan çalıştırmak için bir PHP betiği oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak için sadece PHP çözümleyicisine ihtiyacınız var. Bu tür kullanım, cron (üzerinde * nix veya Linux’ta) veya Görev Zamanlayıcı (Windows’ta) kullanılarak düzenli olarak çalıştırılan komut dosyaları için idealdir. Bu komut dosyaları, basit metin işleme görevleri için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için PHP’nin Komut satırı kullanımı hakkındaki bölüme bakın .
  • Masaüstü uygulamaları yazmak. PHP, grafik kullanıcı arabirimine sahip bir masaüstü uygulaması oluşturmak için muhtemelen en iyi dil değildir, ancak PHP’yi çok iyi biliyorsanız ve istemci tarafı uygulamalarınızda bazı gelişmiş PHP özelliklerini kullanmak istiyorsanız PHP-GTK’yi de bu tür programları yazın. Ayrıca bu şekilde çapraz platform uygulamaları yazma olanağına da sahipsiniz. PHP-GTK, ana dağıtımda bulunmayan bir PHP uzantısıdır. PHP-GTK ile ilgileniyorsanız, »kendi web sitesini ziyaret edin .

PHP, Linux, birçok Unix çeşidi (HP-UX, Solaris ve OpenBSD dahil), Microsoft Windows, macOS, RISC OS ve muhtemelen diğerleri dahil olmak üzere tüm büyük işletim sistemlerinde kullanılabilir . PHP ayrıca günümüzde çoğu web sunucusunu da destekliyor. Bu, Apache, IIS ve diğerlerini içerir. Bu, lighttpd ve nginx gibi FastCGI PHP ikili dosyasını kullanabilen herhangi bir web sunucusunu içerir. PHP, bir modül veya bir CGI işlemcisi olarak çalışır.

Yani PHP ile, bir işletim sistemi ve bir web sunucusu seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Ayrıca, prosedürel programlama veya nesne yönelimli programlama (OOP) veya ikisinin bir karışımını kullanma seçeneğiniz de vardır.

PHP ile HTML çıktılarıyla sınırlı değilsiniz. PHP’nin yetenekleri, anında oluşturulan görüntülerin, PDF dosyalarının ve hatta Flash filmlerinin (libswf ve Ming kullanılarak) çıkışını içerir. Ayrıca XHTML ve diğer XML dosyaları gibi herhangi bir metnin çıktısını da kolayca alabilirsiniz. PHP bu dosyaları otomatik olarak oluşturabilir ve dinamik içeriğiniz için sunucu tarafı bir önbellek oluşturarak yazdırmak yerine dosya sistemine kaydedebilir.

PHP’deki en güçlü ve en önemli özelliklerden biri, çok çeşitli veritabanlarını desteklemesidir . Veritabanı özellikli bir web sayfası yazmak, veritabanına özgü uzantılardan birini (örneğin, mysql için ) kullanarak veya PDO gibi bir soyutlama katmanı kullanarak inanılmaz derecede basittir veya ODBC uzantısı aracılığıyla Açık Veritabanı Bağlantısı standardını destekleyen herhangi bir veritabanına bağlanabilirsiniz . Diğer veritabanları, CouchDB gibi cURL veya soketleri kullanabilir .

PHP ayrıca LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (Windows’ta) ve sayısız diğerleri gibi protokolleri kullanan diğer hizmetlerle konuşma desteğine sahiptir. Ayrıca ham ağ soketlerini açabilir ve başka herhangi bir protokol kullanarak etkileşimde bulunabilirsiniz. PHP, neredeyse tüm Web programlama dilleri arasında WDDX karmaşık veri alışverişini destekler. Arabağlantıdan bahsedersek, PHP, Java nesnelerinin somutlaştırılması ve bunların PHP nesneleri olarak şeffaf bir şekilde kullanılması için desteğe sahiptir.

PHP, Perl uyumlu normal ifadeleri ( PCRE ) ve XML belgelerini ayrıştırmak ve bunlara erişmek için birçok uzantı ve aracı içeren yararlı metin işleme özelliklerine sahiptir . PHP, tüm XML uzantılarını libxml2’nin katı temelinde standartlaştırır ve SimpleXML , XMLReader ve XMLWriter desteğini ekleyerek özellik kümesini genişletir .

Hem alfabetik olarak hem de kategoriye göre kategorize edilen diğer birçok ilginç uzantı da mevcuttur . Ve PHP kılavuzunun içinde belgelendirilmiş olabilen ya da olmayan ek PECL uzantıları vardır, örneğin »XDebug .

Neye ihtiyacım var?

Bu öğreticide, sunucunuzun PHP desteğini etkinleştirdiğini ve biten tüm dosyaların PHP tarafından işleneceğini varsayıyoruz. Çoğu sunucuda bu, PHP dosyaları için varsayılan uzantıdır, ancak sunucu yöneticinizden emin olmasını isteyin. Sunucunuz PHP’yi destekliyorsa, hiçbir şey yapmanız gerekmez. Dosyalarınızı oluşturun, web dizininize koyun ve sunucu bunları sizin için otomatik olarak ayrıştıracaktır. Hiçbir şey derlemek için gerek yoktur ne de herhangi bir ekstra araç yüklemek gerekir. Bu PHP özellikli dosyaları, her türlü şeyi yapmanıza olanak sağlayan yepyeni sihirli etiketler ailesine sahip basit HTML dosyaları olarak düşünün. .php.php

Değerli bant genişliğini kaydetmek ve yerel olarak geliştirmek istediğinizi varsayalım. Bu durumda, bir web sunucusu yüklemek isteyeceksiniz, gibi » Apache, ve tabii ki » PHP. Büyük olasılıkla » MySQLgibi bir veritabanı yüklemek isteyeceksiniz.

Bunları tek tek yükleyebilir veya daha basit bir yol seçebilirsiniz. Kılavuzumuzda PHP için kurulum talimatları vardır (zaten bazı web sunucunuz olduğunu varsayarsak). PHP’yi kendiniz yüklemede sorun yaşıyorsanız, sorularınızı » kurulum posta listemizesormanızı öneririz. Daha basit bir rotada gitmeyi seçerseniz, o zaman » işletim sisteminiz için önceden yapılandırılmış bir paket bulun ve bunların tümlerini yalnızca birkaç fare tıklamasıyla otomatik olarak yükler. MacOSX, Linux ve Windows dahil olmak üzere herhangi bir işletim sisteminde PHP desteği ne olursa olsun, bir web sunucusu kurmak kolaydır.

İlk PHP özellikli sayfanız

Adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki içeriği içeren web sunucunuzun kök dizinine () koyun: hello.phpDOCUMENT_ROOT

Örnek #1 İlk PHP komut dosyamız: hello.php

 
<html>
 <head>
  <title>PHP Test</title>
 </head>
 <body>
 <?php echo ‘<p>Hello World</p>’; ?> 
 </body>
</html>

Dosyaya web sunucunuzun URL’si ile erişmek için tarayıcınızı kullanın ve dosya başvurusuyla sona erdirin. Yerel olarak geliştirirken bu URL gibi bir şey olacak veya ancak bu web sunucusunun yapılandırmabağlıdır. Her şey doğru yapılandırılırsa, bu dosya PHP tarafından ayrıştırılır ve aşağıdaki çıktı tarayıcınıza gönderilir: /hello.phphttp://localhost/hello.phphttp://127.0.0.1/hello.php

 
<html>
 <head>
  <title>PHP Test</title>
 </head>
 <body>
 <p>Hello World</p>
 </body>
</html>

Bu program son derece basit ve gerçekten böyle bir sayfa oluşturmak için PHP kullanmak gerek yoktu. Tüm yaptığı görüntülemek: PHP yankı deyimi kullanarak. Dosyanın herhangi bir şekilde yürütülebilir veya özel olması gerekmediğini unutmayın. Sunucu php aktarmak için yapılandırılan “.php” uzantısı nı kullandığınız için bu dosyanın PHP tarafından yorumlanması gerektiğini öğrenir. Bu ilginç bir çok şey yapmak özel etiketleri bir dizi var olur normal bir HTML dosyası olarak düşünün. Hello World

Bu örneği denediyseniz ve bir şey çıktı vermediyse, karşıdan yüklenmeyi istediyse veya dosyanın tamamını metin olarak görürseniz, üzerinde olduğunuz sunucunun PHP etkin olmaması veya düzgün şekilde yapılandırılmamış olması olasılığı yüksektir. Kılavuzun Yükleme bölümünü kullanarak yöneticinizden etkinleştirmesini isteyin. Yerel olarak gelişiyorsanız, her şeyin düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olmak için yükleme bölümünü de okuyun. Çıktıyı sağlayan sunucuyla dosyaya http üzerinden eriştüğünden emin olun. Dosyayı dosya sisteminizden çağırırsanız, dosya PHP tarafından ayrıştırılmayacaktır. Sorunlar yine de devam ederse, birçok » PHP destek seçeneklerinden birini kullanmaktan çekinmeyin.

Örneğin amacı, özel PHP etiket biçimini göstermektir. Bu örnekte bir PHP etiketinin başlangıcını belirtmek için kullanılır. Sonra PHP deyimini koyduk ve kapanış etiketini ekleyerek PHP modunu bıraktık. İstediğinbir YERDE böyle bir HTML dosyasında PHP moduna girip çıkabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, temel PHP sözdizimiile ilgili el kitabı bölümünü okuyun. <?php?>

NotSatır Yayınlarında

Satır akışlarının HTML’de çok az anlamı vardır, ancak satır akışlarını yerleştirerek HTML’nizi güzel ve temiz göstermek yine de iyi bir fikirdir. Kapanıştan hemen sonra gelen bir satır akışı PHP tarafından kaldırılır. Bu php birçok blok koyarak veya bir şey çıktı gerekiyordu değil PHP içeren dosyaları içerir son derece yararlı olabilir. Aynı zamanda biraz kafa karıştırıcı olabilir. Kapanıştan sonra bir boşluk ve satır akışını niçin çıktı olmaya zorlayabilir veya PHP bloğunuzun içinden son yankı/baskıya açık bir satır akışı koyabilirsiniz. ?>?>
 
NotMetin Editörleri

PHP dosyalarını oluşturmak, yönetmek ve yönetmek için kullanabileceğiniz birçok metin düzenleyicisi ve Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE’ ler) vardır. Bu araçların kısmi bir listesi » PHP Editörler Listesi’ndetutulur. Bir editör önermek istiyorsanız, lütfen yukarıdaki sayfayı ziyaret edin ve sayfa bakıcısından editörü listeye eklemesini isteyin. Sözdizimi vurgulaması olan bir düzenleyiciye sahip olmak yararlı olabilir.
NotKelime İşlemcileri

StarOffice Writer, Microsoft Word ve Abiword gibi sözcük işlemcileri PHP dosyalarını düzenlemek için en iyi değildir. Bu test komut dosyası için bir tane kullanmak istiyorsanız, dosyayı düz metin olarak kaydettiğinizi veya PHP’nin komut dosyasını okuyup yürütemediğinden emin olmalısınız.
NotWindows Not Defterinde

PHP komut dosyalarınızı Windows Notepad’i kullanarak yazıyorsanız, uzantıyla dosyalarınızın kaydedilmesini sağlamanız gerekir. (Not Defteri, bunu önlemek için aşağıdaki adımlardan birini atmadığınız sürece dosyalara otomatik olarak bir uzantı ekler.) Dosyayı kaydettiğinizde ve dosya için bir ad vermeniz istendiğinde, dosya adını tırnak içinde (örn. “”) yerleştirin. Alternatif olarak, ‘Kaydet’ iletişim kutusundaki ‘Metin Belgeleri’ açılır menüsüne tıklayıp ayarı “Tüm Dosyalar” olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra tırnak işareti olmadan dosya adınızı girebilirsiniz. .php.txthello.php

Şimdi başarıyla çalışan bir PHP komut dosyası oluşturduk, en ünlü PHP komut oluşturmak için zamanı! Phpinfo() işlevini arayın ve sisteminiz ve kurulumunuz hakkında önceden tanımlanmış değişkenler,yüklü PHP modülleri ve yapılandırma ayarları gibi birçok yararlı bilgi görürsünüz. Biraz zaman ayırın ve bu önemli bilgileri gözden geçirin.

Örnek #2 PHP’den sistem bilgilerini alma

<?php phpinfo(); ?>

savaş aldemir

Yazardan beri: Eylül 23, 2020