Arşiv

  1. Ana sayfa
  2. fotoğraf
GRAFİK VE FOTOĞRAF

Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna  tekrar eden en küçük parçasına raport denmektedir. Raportlama ise desen üzerindeki motiflerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, büyüklüğü, renk sıralamaları ve gruplaşmaları, biçim dengesizliklerinin ortadan kal...